Uitnodiging Infonamiddag

Uitnodiging Infonamiddag

Uitnodiging Infonamiddag

Uitnodiging Infonamiddag

Uitnodiging Infonamiddag

Uitstap Gallo-Romeins Museum 1+2A

Einde 2de trimester

Einde 2de trimester

Einde 2de trimester

Einde 2de trimester

Uitnodiging oud-leerlingenreünie

Studie-uitstap Lutosa

Studie-uitstap Lutosa

Pizza maken met Okan-leerlingen

Prijsvraag eetfestijn 2017

Trammelant 4BSO

Trammelant 4BSO

Trammelant 4BSO

richtingenbannerActueel

24-02-2017 Actie in het kader van drugspreventie

De laatste vrijdagvoormiddag voor de krokusvakantie verliep de schooldag op het Sancta Mariainstituut in Lembeek op een ongebruikelijke manier. In het kader van het drugsbeleid van de school vond er een actie plaats waarbij drugshonden werden ingezet. De school wil aandacht hebben voor de sensibilisering van jongeren rond de gevaren van druggebruik. De gecontroleerde klassen werden willekeurig bepaald. De actie werd voorbereid in samenwerking met de politiezone Zennevallei.

‘Onze school wil kennis, vaardigheden en attitudes die gericht zijn op de eigen gezondheid en die van anderen actief bijbrengen. We willen bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotsmiddelen. Sommige genotsmiddelen, en meer bepaald illegale drugs, zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor de gezondheid. In deze context hielden we vandaag een preventieve en ontradende actie in samenwerking met de politie. Hiermee willen we een duidelijk signaal geven dat we drugs in onze school niet tolereren.’

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde actie. Zeven leerlingen dienden zich voor het bezit – soms voor een kleine hoeveelheid – verder te verantwoorden.  De school wil inzetten op verdere begeleiding en opvolging.

De directie spreekt eveneens haar waardering uit voor de vlotte samenwerking met de politie. Een samenwerking die ook de zorg voor een veilige en rustige schoolomgeving wil garanderen. 24-01-2017 Eetfestijn23-12-2016 Kerst- en nieuwjaarswensen
07-09-2016 Onderdompelstage 7 Logistics

De 12 leerlingen van het 7de specialisatiejaar Logistics uit het Sancta Mariainstituut te Lembeek, begonnen hun schooljaar met een 2-weekse ‘onderdompelstage’ in de distributiecentra van het naburige bedrijf “Colruyt Laagste prijzen” te Halle.

Er is er veel vraag naar goed opgeleide logistieke medewerkers vanuit de bedrijfswereld. Partner Colruyt ziet in dit project dan ook een opportuniteit om hun vele vacatures sneller ingevuld te krijgen in de toekomst. Anderzijds verhogen de kansen op werkzekerheid van de leerlingen, wanneer zij afstuderen in juni.02-09-2016 Lessenrooster week 2 (5/9 - 9/9)

Het lessenrooster voor week 2 van september kan je vinden op Smartschool of via onderstaande link.

Nieuw! Lessenrooster week 202-09-2016 Mogelijke verkeershinder Heerweg

Op woensdag 7 september wordt op onze schoolsite een bijkomende containerklas geleverd.

De aannemer en de stad Halle brengen ons op de hoogte dat – om de plaatsing vlot te laten verlopen  -  de  Heerweg  gedurende  een  korte  periode  (09.00  uur  –  11.00  uur)    voor  alle verkeer wordt afgesloten.

Ook  op  onze  speelplaats  nemen  we  gepaste  maatregelen  om  de  plaatsing  in  optimale  en veilige omstandigheden te laten doorgaan.

De leerlingen kregen hieromtrent een brief mee die je ook kan bekijken via de link 'Brieven aan ouders'31-08-2016 Onthaalavond nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen en hun ouders zijn welkom vanavond voor een voorstelling van onze school. Na een korte inleiding informeren we u over de jaarwerking van onze school en krijgt u de kans om kennis te maken met de klastitularis van uw zoon/dochter. Nadien kan u mits betalen van het voorschot de hand- en werkboeken afhalen.30-08-2016 Werken met Smartschool

Smartschool is een zeer belangrijk instrument op onze school. Het zorgt ervoor dat iedereen vlot kan samenwerken binnen één veilige omgeving. 

Je raadpleegt er je agenda, het verloop van een lesweek met taken en toetsen alsook de punten die je behaalde voor de verschillende vakken.

Hieronder vind je een link naar een korte presentatie die nuttig kan zijn om te starten met Smartschool. Ook ervaren gebruikers kunnen eventueel nog even herhalen hoe die digitale omgeving weer in elkaar zit.

De presentatie kan je hier downloaden.24-08-2016 Back to school

De vakantie loopt stilletjes op zijn einde, de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn volop bezig. We nodigen onze nieuwe leerlingen uit op de infoavond + boekenverkoop op woensdag 31 augustus vanaf 20 uur.

Wie zich nog wenst in te schrijven, kan dit nog steeds elke werkdag van 16 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. 01-06-2016 Inschrijven 2016-2017

Klik op de onderstaande figuur voor meer detailsAgenda

29-04 INFONAMIDDAG
01-05 VRIJAF Feest van de arbeid
08-05 MEERDAAGSE REIS 6e en 7e jaar
11-05 MEERDAAGSE REIS (4+5+6+7)
12-05 STUDIEREIS (1+2+3)
25-05 VRIJAF Hemelvaart
26-05 VRIJAF Brugdag
29-05 VAKRAPPORT 4
05-06 VRIJAF Pinkstermaandag