Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Okan
1B en Beroepsvoorbereidend leerjaar (1ste graad BSO)

Toelichting Lessentabel

EERSTE JAAR B-STROOM

talen In een kleine groep herhaal je de leerstof van het vijfde en het zesde leerjaar voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Zo werk je die vakken bij, ook al heb je veel tijd nodig om de leerstof te leren. Je klas is klein en je kan bijna individueel les krijgen. In het eerste leerjaar B krijg je praktische vakken en techniek. Drie maal per schooljaar werk je in alle vakken gedurende 1 à 2 weken rond een bepaald thema (bv. onze school, de zee, gezonde voeding,...). Als je goed je best doet en je achterstand wegwerkt kan je naar het eerste leerjaar A (Moderne wetenschappen of Handel) of het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) overgaan.

BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR

talen Deze richting is de voorbereiding op het beroeps secundair onderwijs (BSO). Je kiest hier nog geen echte studierichting. Je maakt kennis met verschillende studierichtingen van de 2e graad BSO: kantoor, verkoop, verzorging en voeding. Daarnaast komen de vakken Nederlands, Frans en wiskunde aan bod, maar in tegenstelling tot de andere richtingen in het tweede jaar zijn ze veel minder theoretisch. Het leren gebruiken van de taal, het aanleren van rekenkundige bewerkingen moeten ervoor zorgen dat je ook je kansen op de arbeidsmarkt kan verdedigen. Ook hier werk je net zoals in 1B verschillende keren gedurende 1 week rond een bepaald thema (bv. feestvieren, gezonde voeding, de zee,...)