Beurs 7BS
Beurs 7BS
Beurs 7BS
Beurs 7BS
Laatste 100 dagen 7BSO
Uitnodiging infonamiddag
Aanbod 2e + 3e graad
Onze sterke punten
Inschrijvingen
richtingenbannerGOK
GOK

GOK in een notendop…

GOK staat voor Gelijke OnderwijsKansen. Alle leerlingen moeten gelijke kansen krijgen op school. We willen een zorgbrede aanpak bieden zodat ook kansarmere leerlingen ook bereikt worden. Elk kind is uniek: karakter, talenten, interesses, taal, geloof, cultuur… Met elk facet willen we rekening houden.


Hoe?

We namen de school onder de loep. Welke leerlingen komen er naar onze school, wat kan beter, wat moet veranderd worden…? We stelden enkele doelen voorop die passen in de twee thema’s:

 • taalvaardigheid.
 • bewerkstelligen van gekwalificeerde uitstroom
Om deze doelen te kunnen behalen, worden er acties op touw gezet. Deze acties worden permanent geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.


GOK – hoe lang?

Drie jaar lang krijgen we 21 uur om vooropgestelde doelen na te streven, acties uit te voeren, materiaal aan te maken….


Wie?

GOK kan maar effect hebben als een gans team er zijn schouders onder zet. Dit kan gaan van de leerlingen, de leerkrachten, het zorg- en directieteam, tot de ouders, de familie… toe.
Het waakzame oog van het GOK-team leidt alles in goede banen.


Wat?

Hieronder vind je een opsomming van de acties waarop we als school sterk inzetten.
Deze acties worden voortdurend geëvalueerd, bijgestuurd, vervangen…

 • Lesuren Actief Leren (1ste graad en 1ste 2de graad BSO)
 • Leesproject
 • Co-teaching
 • Bijlessen
 • Posterproject
 • Huiswerkklas (onder de middag)
 • Huiswerkstudie (na de schooluren)
 • Leerlingenraad
 • Buitenschoolse activiteiten
 • Studiekeuzebegeiding (Roefelmomenten – SID-in)