Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek
1e graad B-stroom

Toelichting Lessentabel
VAK 1B BVL
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Wiskunde 4 3
Natuurwetenschappen 2 2
Maatschappelijke vorming 3 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 3 2
Techniek 6 -
Personenzorg - 2
Zorg voor voeding - 3
Zorg voor leef- en woonsituatie - 2
Computervaardigheden - 2
Initiatie in administratie en verkoop - 2
Actief leren 2 -
32 32