Bedrijfs- en commerciële organisatie - Application & databeheer - Onthaal & Sales
Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Duaal leren - Okan


2e graad3 en 4 Organisatie en logistiek


In de studierichting Organisatie en logistiek maak je kennis met mogelijk toekomstige beroepenvelden binnen verkoop, administratie en logistiek.

De focus ligt daarbij op:
- communicatieve vaardigheden (in functie van onthaal en verkoop),
- administratieve vaardigheden (in functie van onthaal)
- uitvoerende taken (binnen logistiek).

Deze studierichting is arbeidsmarktgericht en situeert zich binnen het domein Economie en Organisatie.
Klik op de lessentabellen om de studierichtingen terug te vinden die je op onze school kan volgen, met de bijhorende lessentabel en finaliteit

- D = doorstroomfinaliteit = doorstromen naar het hoger onderwijs
- D/A = dubbele finaliteit = doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar het hoger onderwijs
- A = arbeidsmarktfinaliteit = doorstromen naar de arbeidsmarkt


3de en 4de jaar

Doorstroom- en
arbeidsmarktfinaliteit

Bedrijf en organisatie
Taal en communicatie

Arbeidsmarktfinaliteit

Organisatie en logistiek