Bedrijfs- en commerciële organisatie - Application & databeheer - Onthaal & Sales
Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Duaal leren - Okan


Visie

We willen op het Sancta Mariainstituut oog hebben voor elkaar
en verwijzen hiermee naar het belang van samenwerking op onze school.

Hierbij hebben we eveneens oog voor elk ander.
We bedoelen hiermee dat iedereen zich op onze school mag thuis voelen. Diversiteit zien we als een troef.

Daarnaast zijn we overtuigd van het belang van kwaliteitsvol en realiteitsnabij onderwijs om de kansen van onze leerlingen in de toekomst te maximaliseren.