Bedrijfs- en commerciële organisatie - Application & databeheer - Onthaal & Sales
Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Duaal leren - Okan


1e graad B-stroom

Toelichting Lessentabel


Schooljaar 2023-2024

VAK 1B 2B
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 3
Frans 2 2
Wiskunde 4 3
Natuurwetenschappen 3 1
Maatschappelijke vorming 3 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziek 1 1
Techniek 4 2
Actief leren 3 1
Beeld 1 1
ICT 1 1
Engels 1 1
FlexBiZZ 1 -
Basisoptie: Economie en organisatie - 5
Basisoptie: Maatschappij en welzijn - 5
Totaal aantal uren 32 32