2-daagse Parijs - 4e jaar
2-daagse Parijs - 4e jaar
2-daagse Parijs - 4e jaar
Studiereis 3e jaar - Vilvoorde
Studiereis 1e jaar - Planckendael
Studiereis 1e jaar - Planckendael
Studiereis 5BSO - Gent
Studiereis 5BSO - Gent
Studiereis 7BSO - Antwerpen
richtingenbannerCoördinatoren en ondersteuning


De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun lesopdracht bieden vele leraren administratieve en pedagogische ondersteuning aan het beleid.

Coördinatoren
ICT: Dhr. Rudy Bracquez
Zorgcoördinator: Mevr. Fien Vanhove
Onderhoudspersoneel
Dhr. Patrick Nerinckx
Mevr. Saody Seang
Mevr. Chum Shairoi
Dhr. Ghislain Claes
Lerarenbegeleider
Dhr. Danny Bracquez
Mevr. Lut De Dijn
Preventieadviseur
Dhr. Rudy Bracquez