Beurs 7BS
Beurs 7BS
Beurs 7BS
Beurs 7BS
Laatste 100 dagen 7BSO
Uitnodiging infonamiddag
Aanbod 2e + 3e graad
Onze sterke punten
Inschrijvingen
richtingenbannerCoördinatoren en ondersteuning


De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun lesopdracht bieden vele leraren administratieve en pedagogische ondersteuning aan het beleid.

Coördinatoren
ICT: Dhr. Rudy Bracquez
Zorgcoördinator: Mevr. Fien Vanhove
Onderhoudspersoneel
Dhr. Patrick Nerinckx
Mevr. Saody Seang
Mevr. Chum Shairoi
Dhr. Ghislain Claes
Lerarenbegeleider
Dhr. Danny Bracquez
Mevr. Lut De Dijn
Preventieadviseur
Dhr. Rudy Bracquez