Bedrijfs- en commerciële organisatie - Application & databeheer - Onthaal & Sales
Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Duaal leren - Okan


1e graad B-stroom

Toelichting Lessentabel


De belangrijkste doelstelling van de eerste graad van het secundair onderwijs is oriënteren van leerlingen en hen voorbereiden op een bewuste en gerichte studiekeuze in de tweede graad. Leerlingen krijgen uitgebreid de kans om te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen en kunnen die ook verder ontplooien. Er wordt een brede basisvorming gegeven om zo te kunnen werken aan de doelen van die eerste graad.

Op het Sancta Mariainstituut kan je inschrijven voor 1A of 1B.
In 1A kan ingeschreven worden indien het getuigschrift basisonderwijs behaald werd. Alle leerlingen krijgen een algemene vorming, aangevuld met vakken die hun interesses kunnen verbreden, hun kennis verder verdiepen en/of bijwerken. De algemene vorming omvat 27 lesuren. Naast de algemene vorming, wordt er 5 uur differentiatie aangeboden. Dit betekent dat de leerling kan kiezen voor een lespakket dat het dichtst aansluit bij de eigen noden en interesses.

Alle leerlingen die starten in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B) moeten eerst aanmelden via de computer en dan pas inschrijven in de school. Dit gebeurt via het centraal aanmeldingsregister (CAR) op https://www.aanmelden.school. Wij helpen u hier graag mee verder op school.
Vanaf 16 mei 2023 start de vrije inschrijvingsperiode
en heb je nog de mogelijkheid om in te schrijven op de school zelf.Ook in het 2de jaar van de eerste graad wordt er zowel in 2A als in 2B verder aandacht besteed aan een brede basisvorming en werken we verder aan de doelen van de eerste graad.

Daarnaast kies je op onze school in 2A voor de basisoptie ‘Economie en organisatie’ (5u/week). In deze basisoptie leer je alles over consumenten en producenten. Waar koop je producten en waarom? Waarom starten ondernemers een bedrijf op? Welke soorten bedrijven zijn er? Je werkt een project uit waarin je leert hoe het voelt om zelf ondernemer te zijn. Welke rol speelt de overheid bij dit alles? Tot slot leer je hoe ICT jou kan helpen bij het economisch denken.

In 2B kies je naast de basisoptie ‘Economie en organisatie’ (5u/week) ook voor de basisoptie ‘Maatschappij en welzijn’ (5u/week). In deze basisoptie staan de sociale aspecten van de mens en de manier waarop menselijke relaties werken centraal. Je oefent communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast leer je kritisch kijken naar je plaats binnen onze maatschappij. Je zal als persoon groeien en een gezonde levensstijl ontwikkelen. De focus in 2B ligt op het praktisch gericht handelen. Het verkennen van je aanleg voor deze basisopties kan je helpen bij de keuze van een studierichting in de 2e graad.