Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Okan
1e graad A-stroom

Toelichting Lessentabel

In het eerste leerjaar A heb je de keuze uit twee richtingen: Basisoptie Moderne Wetenschappen en Basisoptie Handel. Je blijft voor de leervakken in je eigen klasgroep. Het grote verschil met de basisschool is uiteraard dat er na een lestijd van 50 minuten telkens een andere leraar een ander vak komt onderwijzen.

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

moderne_wetenschappen

Het wordt voor jou een boeiende en leerrijke ontdekkingstocht doorheen een landschap van talen en wetenschappen. Je maakt kennis met enkele moderne economische denkwijzen en problemen. Zo krijg je een inzicht in het samenleven van mensen in hun gezin, bedrijf, gemeente of land.

Binnen het aanbod van de 2de graad kies je dan meestal voor de richting Handel. Als je je talenknobbel verder wenst te ontwikkelen, kies je eerder voor Handel-Talen. Niet geboeid door de vele facetten van het economisch leven? Geen nood, dankzij de ruime en ook wiskundige gerichte vorming van deze afdeling kies je nog steeds uit het ruimste aanbod van ASO- & TSO-richtingen.


BASISOPTIE HANDEL

moderne_wetenschappen

Het handelsonderwijs is veelzijdig. De minder sterk wiskundige vorming is vervangen door het oefenen van communicatieve vaardigheden (spreken en schrijven). Daarnaast leer je de computer gebruiken. Je leert niet alleen typen, je leert ook hoe je de computer voor jou kunt laten werken. Tenslotte zal je leren wat economie is en zal je administratieve documenten leren verwerken. En hoe zou dit alles kunnen zonder boekhouden?

Zo kun je je in de tweede graad verder bekwamen in de studierichting Handel of Handel-Talen of overschakelen naar de meer praktijkgerichte studierichting Kantoor.