Bedrijfs- en commerciële organisatie - Application & databeheer - Onthaal & Sales
Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Duaal leren - Okan


3e graad5 Applicatie- en databeheer

Databeheeer


Applicatie- en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

Je ontwikkelt onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en softwareontwikkeling: modulair ontwerp, implementeren van softwaremodules.

Je leert denken in functie van het proces en wordt technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer en netwerkarchitectuur. Je identificeert fouten en lost ze op.

Specifiek voor de studierichting zijn:
- de kennis van datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur;
- het uitwerken en testen van applicaties en ze in werking stellen bij de gebruiker;
- het onderhouden van webapplicaties


Klik op de lessentabellen om de studierichtingen terug te vinden die je op onze school kan volgen, met de bijhorende lessentabel en finaliteit

- D = doorstroomfinaliteit = doorstromen naar het hoger onderwijs
- D/A = dubbele finaliteit = doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar het hoger onderwijs
- A = arbeidsmarktfinaliteit = doorstromen naar de arbeidsmarkt


5de jaar (nieuw vanaf september 2023-2024)

Doorstroom- en
arbeidsmarktfinaliteit

Bedrijfsorganisatie
Applicatie- en databeheer
Commerciële organisatie DUAAL

Arbeidsmarktfinaliteit

Onthaal, organisatie en sales
Onthaal, organisatie en sales DUAAL
Logistiek DUAAL

6de jaar

6TSO

6 Handel
6 Informaticabeheer
6 Secretariaat Talen

6BSO

6 Office (Kantoor)
6 Retail (Verkoop)
6 Logistiek DUAAL