Bedrijfs- en commerciële organisatie - Application & databeheer - Onthaal & Sales
Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Duaal leren - Okan


3e graad5 Onthaal, organisatie en sales DUAAL

commercieel


In een duaal schooltraject leer je gedurende het hele schooljaar zowel in de school als in een bedrijf je vak. Je kan net zoals in een voltijds of deeltijds schooltraject een getuigschrift derde graad en/of andere beroepskwalificaties behalen. De opleidingsduur in een duale opleiding duurt 2 jaar.

In de opleiding onthaal, organisatie en sales duaal combineer je een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je reële werkplek. Je leert wat je moet kunnen als beginnende werknemer in zowel een verkoopomgeving en onthaalomgeving.

In de opleiding onthaal, organisatie en sales duaal leer je personen correct te onthalen en informeren, een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren en klantgericht te werken om producten/diensten aan particuliere klanten te verkopen om zo de commerciële/onthaaldoelstellingen van de organisatie te helpen realiseren. Je vervult je opleidingstraject binnen deze 2 verschillende contexten, namelijk een verkoopomgeving en een onthaalomgeving. Op de werkvloer leer je nieuwe vaardigheden en vervolmaak je je.


Klik op de lessentabellen om de studierichtingen terug te vinden die je op onze school kan volgen, met de bijhorende lessentabel en finaliteit

- D = doorstroomfinaliteit = doorstromen naar het hoger onderwijs
- D/A = dubbele finaliteit = doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar het hoger onderwijs
- A = arbeidsmarktfinaliteit = doorstromen naar de arbeidsmarkt


5de jaar (nieuw vanaf september 2023-2024)

Doorstroom- en
arbeidsmarktfinaliteit

Bedrijfsorganisatie
Applicatie- en databeheer
Commerciële organisatie DUAAL

Arbeidsmarktfinaliteit

Onthaal, organisatie en sales
Onthaal, organisatie en sales DUAAL
Logistiek DUAAL

6de jaar

6TSO

6 Handel
6 Informaticabeheer
6 Secretariaat Talen

6BSO

6 Office (Kantoor)
6 Retail (Verkoop)
6 Logistiek DUAAL