Aanmelden
schooljaar 2022-2023

Je kan je nu reeds aanmelden
voor schooljaar 2022-2023 door te klikken op de afbeelding hierboven
Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Okan


1e graad B-stroom
Toelichting Lessentabel


Schooljaar 2020-2021
VAK 1B 2B
Godsdienst 2 2
Nederlands 5 3
Frans 2 2
Wiskunde 4 3
Natuurwetenschappen 3 1
Maatschappelijke vorming 3 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziek 1 1
Techniek 4 2
Actief leren 2 1
Beeld 1 1
ICT 1 1
Engels 1 1
FlexBiZZ 1 -
Basisoptie: Economie en organisatie - 5
Basisoptie: Maatschappij en welzijn - 5
32 32